Přidat do oblíbených Nastavit jako homepage

hodnota nákupu s DPH:

0,- Kč
Nabídka produktů
Platební metody

Výkupy a zástava

Výkupy a zástavy

1. OBECNÉ PODMÍNKY

2. VÝKUPNÍ ŘÁD

 

1. OBECNÉ PODMÍNKY

Na všech našich pobočkách kamenných obchodů se provádí výkup a zástava mobilních telefonů. To znamená, budete-li chtít prodat starý model telefonu můžeme ho od Vás vykoupit. Samozřejmostí je 100% stav telefonu po fyzické a technické stránce. Tyto vlastnosti a stav posoudí vedoucí obchodní pobočky přímo na místě a stanoví výkupní cenu telefonu, která se přizpůsobuje ceníkové ceně telefonu, prodejnosti, reálnému stavu a na této ceně se ústně domluvíte. Dovršením výkupu je uzavření výkupní smlouvy, která dokládá legálnost a podmínky za kterých bylo zboží a jeho práva odkoupena.

 

Pokud budete mít zájem o tuto službu, případně službu zástavy, která má stejné podmínky, nezapomeňte si na pobočku donést průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas). V jiném případě telefon nebude vykoupen ani zastaven!

 

2. VÝKUPNÍ ŘÁD

Tento řád stanoví podmínky na provozovnách společnosti Petrania. team, s.r.o. na adrese:

Heydukova 164, 39701 Písek

Tř. 9. května 2886, 39002 Tábor

Tř. J.P. Koubka 43, 38801 Blatná

Svobody 54,37901 Třeboň  

 

Podmínky pro vykupování zboží – výkup od občanů
          

Prodejce při žádosti o uskutečnění výkupu zboží prohlašuje, že se jedná o použitý předmět, který je jeho výlučným  majetkem a žádná třetí osoba nemá k tomuto předmětu žádná práva.

Prodejce je povinen sám přezkoušet před pracovníkem obchodu funkčnost svého předmětu a popsat jeho užitně vlastnosti a upozornit na případné závady jichž si je vědom

Pracovník poté sám ověří, zda-li je předmět funkční a jaký je jeho stav. Po přezkoušení funkčnosti předmětu pracovník ocení nabízený předmět. Cena je sjednána smluvně, tudíž prodávající s touto cenou taktéž výslovně souhlasí.

Prodejce je dále povinen nahlásit svá osobní data, aby je pracovník mohl zaznamenat na kupní list.

Pracovník vystaví Kupní list po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu. Svým podpisem na Kupním listě prodejce stvrzuje převzetí dohodnuté sumy peněz a kupující stvrzuje převzetí vykoupeného předmětu. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo na kupujícího.

 Na základě platnosti novely živnostenského zákona je pracovník POVINNÝ, jde-li o nákup použitého zboží nebo o zboží bez dokladu nabytí, BEZPODMÍNEČNĚ před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a to:

A) U fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, data narození, trvalého, nebo jiného pobytu, jejich ověření z příslušného dokladu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále specifikace příslušného dokladu totožnosti, včetně uvedení orgánu a státu, který jej vydal.

B) U právnické osoby zjištění obchodní firmy, nebo názvu včetně odlišujícího dodatku, nebo dalšího označení, jejího sídla, IČA, nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, a identifikace fyzické osoby podle odstavce předešlého, jednající jménem této právnické osoby v daném smluvním vztahu.

Pracovník vystaví Kupní list po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu. Svým podpisem na Kupním listě prodejce stvrzuje převzetí dohodnuté sumy peněz a kupující stvrzuje převzetí vykoupeného předmětu. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo na kupujícího.

 

Podmínky pro vykupování zboží – výkup od podnikatelských subjektů


                
Prodejce při žádosti o uskutečnění výkupu zboží prohlašuje, že se jedná o použitý předmět, který je jeho výlučným majetkem a žádná třetí osoba nemá k tomuto předmětu žádná práva.

Prodejce je povinen sám přezkoušet před pracovníkem funkčnost svého předmětu a popsat jeho užitné vlastnosti a upozornit na případné závady jichž si je vědom.

Pracovník poté sám ověří, zda-li je předmět funkční a jaký je jeho stav. Po přezkoušení funkčnosti předmětu pracovník ocení nabízený předmět. Cena je sjednána smluvně, tudíž prodávající s touto cenou taktéž výslovně souhlasí.

Prodejce je povinen nahlásit své obchodní jméno, sídlo, IČO, případně DIČ – aby pracovník bazaru mohl zaznamenat na kupní list.

Na základě platností novely živnostenského zákona je pracovník POVINEN, jde-li o nákup použitého zboží nebo o zboží bez dokladu nabytí, BEZPODMÍNEČNĚ před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a to:

A) U fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, data narození, trvalého, nebo jiného pobytu, jejich ověření z příslušného dokladu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále specifikace příslušného dokladu totožnosti, včetně uvedení orgánu a státu, který jej vydal.


B) U právnické osoby zjištění obchodní firmy, nebo názvu včetně odlišujícího dodatku, nebo dalšího označení, jejího sídla, IČA, nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, a identifikace fyzické osoby podle odstavce předešlého, jednající jménem této právnické osoby v daném smluvním vztahu.
                
Jedná-li se o výkup použitého zboží od podnikatelského subjektu – plátce DPH, podkladem pro vystavení kupního listu je zjednodušený daňový doklad vystavený prodávajícím při výkupní ceně do 10.000 Kč, včetně DPH a řádný daňový doklad při ceně nad 10.000 Kč. Prodávající je povinen předložit kopie registrace k DPH.

 


Nejprodávanější
Akční nabídka
Mohlo by vás zajímat

ICQ: 314-490-590 | E-MAIL: infomobily@seznam.cz | TEL: +420608781353 | PÍSEK: 382210092 | TÁBOR:381253448 | BLATNÁ:775983006 | TŘEBOŇ:778072182